گالری

تماس با ما

ستون

ابزار سنگی ستون برای زیبا سازی و ابزار دهی به ستون ها است. بهره گیری از این ابزار در ساختمان های به سبک رومی و سیک کلاسیک رایج است. کاربرد این ابزار میتواند در فضای خارجی، نمای ساختمان و همچنین ستونهای لابی ساختمان ها باشد. همچنین با توجه به سبک دکوراسیون میتوان از آن در […]

براکت

براکت سنگی یا کله گاوی (Stone Pillar Capital) از جمله قطعات زینتی هستند که در طراحی نمای ساختمان و بنا در بخش های داخلی و خارجی بکار برده میشوند. این قطعات میتواند از جنس های مختلف مانند انواع سنگ ها، چوب، رزین، پولی اورتان و … باشد. بسته به نوع کاربرد و مصالح دیگر جنس […]

سرستون

در شیوه ابزار دهی، در پایین و بالای ستون ها نیز ابزار دهی انجام می شود. این کار باعث افزایش زیبایی و قالب طرح میشود. در نظر بگیرید ستون هایی که ابزار خورده است بدون سر ستون و پا ستون ها به سطح بالایی و پایینی ارتباط داشته باشند. نمایی ناهمگون با قالب کلی کار […]