گالری

تماس با ما

پای ستون

پا ستون به سنگی حجاری شده گفته می شود که در زیر ستون های سنگی در نماهای سنگی کلاسیک یا رومی بکار می رود. پای ستون گرد PS.201 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.301 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.401 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.501 پای ستون گرد پای ستون گرد […]

ستون

ابزار سنگی ستون برای زیبا سازی و ابزار دهی به ستون ها است. بهره گیری از این ابزار در ساختمان های به سبک رومی و سیک کلاسیک رایج است. کاربرد این ابزار میتواند در فضای خارجی، نمای ساختمان و همچنین ستونهای لابی ساختمان ها باشد. همچنین با توجه به سبک دکوراسیون میتوان از آن در […]

براکت

براکت سنگی یا کله گاوی (Stone Pillar Capital) از جمله قطعات زینتی هستند که در طراحی نمای ساختمان و بنا در بخش های داخلی و خارجی بکار برده میشوند. این قطعات میتواند از جنس های مختلف مانند انواع سنگ ها، چوب، رزین، پولی اورتان و … باشد. بسته به نوع کاربرد و مصالح دیگر جنس […]

سرستون

در شیوه ابزار دهی، در پایین و بالای ستون ها نیز ابزار دهی انجام می شود. این کار باعث افزایش زیبایی و قالب طرح میشود. در نظر بگیرید ستون هایی که ابزار خورده است بدون سر ستون و پا ستون ها به سطح بالایی و پایینی ارتباط داشته باشند. نمایی ناهمگون با قالب کلی کار […]