گالری

تماس با ما

ستون

ابزار سنگی ستون برای زیبا سازی و ابزار دهی به ستون ها است. بهره گیری از این ابزار در ساختمان های به سبک رومی و سیک کلاسیک رایج است. کاربرد این ابزار میتواند در فضای خارجی، نمای ساختمان و همچنین ستونهای لابی ساختمان ها باشد. همچنین با توجه به سبک دکوراسیون میتوان از آن در […]