گالری

تماس با ما

در شیوه ابزار دهی، در پایین و بالای ستون ها نیز ابزار دهی انجام می شود. این کار باعث افزایش زیبایی و قالب طرح میشود. در نظر بگیرید ستون هایی که ابزار خورده است بدون سر ستون و پا ستون ها به سطح بالایی و پایینی ارتباط داشته باشند. نمایی ناهمگون با قالب کلی کار ایجاد میشود. سرستون و پاستون های سنگی این جای خالی را به زیبایی پر کرده و طراحی را تکمیل میکند.

سر ستون عموما از پا ستون ها شکیل تر و با طرح های بیشتری کار می شوند. چرا که اولا بیشتر در دید هستند و ثانیا به واسطه عدم محدودیت در ایجاد اشکال، میتوان سبک های متفاوتی را بر روی آن ایجاد کرد. بر خلاف سرستون پاستونها عموما ساده و فقط با باندهای ابزار سنگی ساخته میشوند. در گالری زیر میتوانید چند نمونه از ابزار  سر ستون و پاستون سنگی را مشاهده نمایید. در مدل های زیر انواع سرستون های کله قوچیکله گاوی – براکت و ابزار های ساده باند در اشکال مختلف مشاهده می کنید.